خانه / علمی

لیست دسته علمی


چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۴ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

چرا باید درس خواند

توسط پوزیترون در دسته علمی ۴ سال پیش

چه هدفی برای درس خواندن وجود دارد تا در هر کسی انگیزه ایجاد کند تادرس بخوانند

چرابایددرسخواند

راه ارتباط

support at wikisoal dot com

به ویکی سوال در جشنواره وب ایران رای بدهید