خانه / ورزش

لیست دسته ورزش


خرید دوچرخه

توسط مجید رمضان زاده در دسته ورزش ۶ سال پیش

بهترین جا برای خرید دوچرخه کجاس؟

می گن منیریه، کجای منیریه؟

دوچرخهمنیریه

خداحافظی علی کریمی از فوتبال

توسط مجید رمضان زاده در دسته ورزش ۶ سال پیش

علی کریمی دیروز خداحافظی کرد. بازیکن قابل تقدیری هست، اما حواشی ای که چند سال اخیر براش درست شده زیاد جالب نبود.
حالا سوال اینجاس که، آیا امسال سال خداحافظی علی کریمی هست؟ با توجه به خداحافظی قبلیش، خداحافظی امسالش واقعیه؟

علی کریمیفوتبالخداحافظی

چرا موسوی بهترین دفاع لیگ جهانی والیبال نشد؟

توسط مجید رمضان زاده در دسته ورزش ۶ سال پیش

با این که موسوی تو صفحه اصلی سایت والیبال در قسمت BLOCKERS نفر اول هست و امتیازش هم از همه بیشتره، چرا دیشب به جای موسوی از LEE بازیکن آمریکا تقدیر کردن؟

والیباللیگ جهانی والیبالموسوی

راه ارتباط

support at wikisoal dot com