ثبت نام کاربر جدید

پست الکترونیکی *

کلمه عبور*

تکرار کلمه عبور*

تصویر امنیتی *

چند نکته که قبل از ثبت نام باید مورد توجه قرار دهید

نام کاربری

دقت کنید همان آدرس پست الکترونیکی که وارد می کنید به عنوان نام کاربری شما ثبت خواهد شد.
تمام سوالات و جواب هایی که در سایت ارسال می شود به همین آدرس نیز ارسال می شود.

کلمه عبود

سعی کنید از انتخاب کلمه عبور ساده پرهیز کنید. برای بالا بردن امنیت حساب کاربری خود انتخاب کلمه عبور بیشتر از 6 کاراکتر استفاده کنید.

تکمیل مشخصات کاربری

پس از ثبت نام و تایید پست الکترونیکی، شما می توانید با استفاده از نام کاربری(پست الکترونیکی) و کلمه عبور وارد سایت شوید و اطلاعات خود را کامل کنید.

برخی از دوستان ویکی صدا

راه ارتباط

support at wikisoal dot com